Sơn gỗ NC là hệ sơn 1 thành phần, nhóm sản phẩm gồm:

  • Sơn lót NC
  • Sơn phủ mờ NC (50%,70%,100%)
  • Sơn phủ bóng NC
  • Tinh màu NC

Đặc tính sản phẩm

Màng sơn bóng, thời gian khô nhanh và độ bám trên gỗ tốt, dễ sử dụng.

Ứng dụng

Hệ sơn NC chuyên được sử dụng cho các sản phẩm đồ gỗ nội thất.

Related Projects